sản xuất sổ da


Bình hoa góc cạnh với 1 tờ giấy


Chỉ với một tờ giấy màu và vài bước làm đơn giản, không mất nhiều thời gian bạn sẽ có bạn đã có chiếc bình hoa đẹp mắt rồi!
- Bút
- Thước 
- Kéo 
- Keo dán
- Giấy màu 

Bước 1:Cắt giấy bìa màu hồng thành 1 tấm hình chữ nhật kích thước 20 x 26cm rồi dùng thước chia làm dấu cạnh chiều dài các điểm A, B, C, D, E, F Khoảng cách giữa các điểm A, B, C, D, E là 6cm, giữa điểm E và F là 2cm

Bước 2: Vẽ đoạn thẳng nối các điểm AB’, BC’, CD’, DE’ > Từ điểm E vẽ đoạn thẳng song song với đoạn DE’

Bước 3: Vẽ các đoạn chéo BA’, CB’, DC’, ED’ từ điểm E’ vẽ đoạn thẳng song song với đoạn ED’

Bước 4: Gấp nếp tấm giấy theo các đoạn thẳng đã vẽ

Bước 5: Phết keo lên khung chữ nhật EFF’E’ và dán với mép cạnh AA’ là xong

CÁC SẢN PHẨM SỔ TAY CAO CẤP KHÁC