sản xuất sổ da


Sổ Dán Gáy Simili Ép Nhũ Vàng Futureworld


* Bìa sổ 
- Kích thước: 15 x 21 cm
- Chất liệu: Da Simili 
- Công nghệ: Ép nhũ vàng 1 vị trí
- Tông màu: Đen
- Chỉ may: Xám
- Dây cố định sổ

* Ruột sổ 
- Kích thước giấy: 14.5 x 20.5 cm
- Chất liệu giấy: Fort trắng 80 gsm 
- Số tờ quảng cáo: 4 tờ giấy cứng giới thiệu
- Lịch: 2017
- In ấn: Giấy in 1 màu 2 vị trí / 2 mặt
- Số tờ: 100 tờ  (200 trang)

CÁC SẢN PHẨM SỔ TAY CAO CẤP KHÁC